Strålning

STRÅLNINGSMÄTNING – DEMO

I denna 10 minuters film får ni se då jag mäter Wifi-strålning från en laptop och från modemet. Sedan mäter jag 3G och 4G + mobildata från en mobil. Mätvärdena överstiger gränsvärden för biologisk påverkan på hälsan. Genom att använda kabelburet nätverk så hålls mätvärdena under säkra gränsvärden, inne i bakre delen av vårt hus. I slutet av filmen kommer många tips hur du kan minska på strålningen i din närmaste omgivning.