Elsmog Boktips

mobiltelefonins hälsorisker Mona Nilsson

Mobiltelefonins hälsorisker – Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal, 2010, av Mona Nilsson, miljöekonom och journalist. Boken bygger på sju års omfattande research: Granskning av forskningsresultat, myndighetsdokument och mediabevakning, intervjuer med forskare, mobilstrålningsskadade, läkare, experter, myndighetsrepresentanter m.fl.

Baksidetext: ”Ända sedan 1960-talet har forskare beskrivit ett antal sjukdomssymtom som fått samlingsnamnet ”mikrovågssyndromet” och som uppstår när människor utsatts för mikrovågor under en längre tid. Trots kunskapen tillåts mobilindustrin att förorena miljön med allt mer mikrovågor i allt fler sammanhang. Idag exponeras vi dygnet runt för strålningsnivåer som är högre än någonsin tidigare i historien.

Allt fler människor från olika delar av världen vittnar idag om de symtom som beskrevs i mikrovågssyndromet och kopplar dessa till trådlös teknik. Ett ökande antal läkare och experter varnar för allvarliga konsekvenser.

Mobiltekniken innebär risker inte bara för människorna utan för hela ekosystemet. Men riskerna har mörklagts och tonats ner av industrin och myndigheterna. Den här boken ger dig fakta om den forskning de inte vill berätta om. Den avslöjar också WHO:s, experternas och myndigheternas samarbete med och kopplingar till mobilindustrin.”

Ur boken: ”Jag vill att allmänheten ska veta att vetenskapen inte bedrivs så som den beskrivs i tidningarna. Jag vill att gemene man ska förstå att de inte rakt av kan acceptera vetenskapsmäns uttalanden utan måste ta dem med en nypa salt, eftersom de alltför ofta tjänar egna intressen och vilseleder. På det sätt som vetenskapen för närvarande finansieras och utvärderas, lär vi oss mer och mer om mindre och mindre, och vetenskapen blir vår fiende i stället för vår vän.” Professor Robert O. Becker.

Innan bubblan brister Örjan Hallberg

Innan bubblan brister, 2015, av elingenjör Örjan Hallberg som jobbat som miljöchef på Ericsson. En bok om våra myndigheters ovilja att fastställa orsaken till den snabbt vittrande folkhälsan i Sverige och i de andra nordiska länderna sedan hösten 1997.

Örjan Hallberg är en elingenjör, som har arbetat inom telekombranschen sedan han blev färdig civilingenjör på Chalmers 1966. Han har arbetat inom Televerket, ELLEMTEL, och inom Ericsson koncernen med kvalitets- och tillförlitlighetsfrågor och även varit miljöchef för två stora affärsområden inom Ericsson. Provläs här!

När felstatistik över elektronikprodukter börjar dra iväg åt fel håll, då kan man plötsligt stå inför oerhört kostsamma problem, hade Örjan erfarenheter av. Sedan 1998, då hans intresse för bl.a. hudcancerns ökande förekomst väcktes, har hans forskning hittills lett till 50 artiklar och presentationer i vetenskapliga medicinska tidskrifter och på internationella konferenser. Provläs boken här! 

overpowered Martin Blank

Overpowered, 2014, av professor Martin Blank, PhD, fysisk kemi.

Martin Blank har jobbat på Columbia universitet sedan 1960-talet och har stark akademisk bakgrund inom biologi, kemi, fysik. Martin Blank och Dr. Goodman har publicerat många egna resultat i respekterade vetenskapliga tidsskrifter om hur elektromagnetiska fält tränger igenom ytorna på celler och påverkar celler och DNA. Deras resultat bekräftades av andra forskare som arbetade i andra laboratorier runt i världen. I över 25 år har Blank och Dr. Goodman studerat EMF-problemet. Provläs boken här!

sähköä ilmassa Erja Tamminen

Sähköä ilmassa,  2015 och Langaton teknologia ja terveys, 2011, av Erja Tamminen. Klicka på titlarna så öppnas de som e-böcker!

Langaton teknologia ja terveys Erja Tamminen

En annan värld – En debattbok om livet med elektromagnetiska fält, 2017, av Christine von Hedenberg. Hon har arbetat som journalist, reporter med medicinsk inriktning och redaktionschef på Året Runt.

Baksidetext: ”Hur hanterar vi den nya digitala tekniken? Bidrar den till ökande ohälsa? Hur påverkas barnen, ständigt uppkopplade? Det är några av frågorna som ställs i den här boken. Den vill också peka på att många med oklara diagnoser, stressymtom eller sömnproblem skulle kunna må bättre genom att ändra sina digitala vanor. Vi måste bara börja prata om it-teknikens avigsidor, inte skjuta ansvaret för dem in i framtiden. Förhoppningen är att politiker och myndigheter ska tillämpa försiktighetsprincipen på allvar och lyssna till den forskning som varnar. Boken vill också berätta om, och öka förståelsen för, hur det är att bli sjuk av elektromagnetiska fält, att leva som elöverkänslig i vår nya värld.”

Kun säteily satuttaa. Sähköherkkien selviytymistarinoita. Anelma Järvenpää-Summanen och Hanna Nurminen

Kun säteily satuttaa – Sähköherkkien selviytymistarinoita, 2012, av Anelma Järvenpää-Summanen och Hanna Nurminen.

”Kirjassa 11 sähköherkkää kertoo oman selviytymistarinansa. Toimittajat, Koneen säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen ja kirjailija Anelma Järvenpää-Summanen ovat itse sähköherkkiä ja mukana on heidänkin tarinansa. Tietoa myös sähköherkkyystutkimuksesta Suomessa.” /Erja Tamminen

Ett vackert fängelse - På flykt från el- och mobilstrålning av Gunilla Ladberg

Ett vackert fängelse – på flykt från el och mobilstrålning, 2008, av Gunilla Ladberg. Hon har en gedigen bakgrund som pedagog, utbildare och författare. Har skrivit ett tjugotal fackböcker, har mångårig erfarenhet som kursledare och folkbildare inom områdena pedagogik, språk och psykologi. Fil. dr. 1973.

Boken  handlar om människor som tvingats fly från hem och arbete och isolera sig ute i skogen. Elisabeth blev drabbad när hon gick en utbildning i grafisk form och arbetade med dator, men var efter tre veckor helt förstörd. ”Jag hade yrsel och hjärtbesvär, hud- och ögonbesvär, huvudvärk, trötthet och var helt okoncentrerad.”
Maria har varit elöverkänslig länge. ”Det är ungefär som om vi skulle ha spetälska eller någonting. Men de spetälska fick i alla fall en egen ö att vara på, och det var erkänt att de var sjuka.” E-bok här!

Boken är översatt till finska av Tytti Enroth-Norts och Matti Nortes.

The Invisible Disease: The Dangers of Environmental Illnesses Caused by Electromagnetic Fields and Chemical Emissions, 2004, Gunni Nordström. Författare till de två uppmärksammade böckerna Sjuk av bildskärm (1989) och Fältslaget (1995). Hon var reporter på TCO-tidningen 1966-97.

Många människor som har blivit sjuka av arbete vid bildskärm har svårt att tåla mobiltelefoner. Men också andra, som aldrig lidit av elöverkänslighet, har fått samma slags symptom när de talar i mobiltelefon som bildskärmsanvändarna klagat över sedan slutet av 1970-talet. Var finns beröringspunkterna mellan bildskärmar och mobiltelefoner? Elektromagnetisk strålning och kemikalier är det svar som ligger närmast till hands.
I boken sätts fenomenet elöverkänslighet in i ett större sammanhang och kemikaliespåret granskas särskilt. Samtidigt skildras hur enskilda drabbade offras för att inte störa IT-samhällets utveckling. Boken reder ut vad forskarna vet om vad vi i dagligt tal kallar elöverkänslighet.

Corporate ties that bind Martin J. Walker

Corporate Ties That Bind: An Examination of Corporate Manipulation and Vested Interest in Public Health”, 2017, av Martin J. Walker.

Recension i Österbottens Tidning 16.5.2017:

Lönsamhet vs folkhälsa

En ny 550 sidors ”bibel” för alla som anat att industrier och korrupta politiker och myndigheter har sina fingrar med i spelet att försköna berättelsen om hur ofarlig mobiltelefonstrålning och kemikalier är.

Den 28 mars detta år utkom i USA på Skyhorse Publishing-förlaget boken ”Corporate Ties That Bind: An Examination of Corporate Manipulation and Vested Interest in Public Health”, redigerad av Martin J. Walker. Han har tidigare utgivit flera böcker där han avslöjar hur industrin och myndigheterna manipulerar folket i viktiga hälsofrågor.

Bokens nordiska redaktör är professor Lennart Hardell från Örebro, välkänd för sin forskning där han påvisat den ökade cancerrisken av mobilstrålning. Han upprätthåller en intressant blogg. Det var Hardells forskningsrön tillsammans med Interphone-undersökningens resultat som 2011 ledde till att WHO klassade mobilstrålningen som möjligen cancerframkallande i Grupp 2B.

Förordet är skrivet av professor David O. Carpenter, direktör för Institute for Health and the Environment i USA. Han är också professor i miljöhälsovetenskap vid University at Albany’s School of Public Health. Drygt 20 författare deltar med egna artiklar i boken. De flesta är välkända forskare och professorer. Särskilt intressant är kapitel 23 som Nicola Wright skrivit: ”Downplaying radiation risk”, ett sammandrag av hälsofarorna med radiofrekvent mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

Två finländare medverkar i boken. Gunni Nordström från Österbotten skriver om hur elöverkänsligheten ”upptäcktes” i Sverige på 1980-talet och hur hon var med i det mesta som hände på den fronten sedan, i egenskap av journalist i Sverige. Hon har det bästa tidsperspektivet på frågan av alla i Sverige eller Finland. Hon kan visa hur kampen om dessa frågor fördes i företagen och domstolarna och bland forskarna. Hur man var på god väg med att kunna få fast dem som förorsakade strålningen redan i ett tidigt skede, men hur allt sedan ödelades av samarbetet mellan myndigheter, domare, företagsfolk och också av en del forskare själva som ledde in på villospår. Nordström är ett viktigt tidsvittne då saken förs upp i människorättsdomstolen någon gång i framtiden.

Christian Blom från Helsingfors skriver om hur han själv insjuknade dramatiskt i elöverkänslighet år 2003, via mögelöverkänslighet. Han beskriver vad allt som hände under åren efter det, hur han år 2009 fick cancer i svalget och i alla körtlarna till höger i halsområdet – där han 15 år hade hållit mobilen. Läkarna på HYKS ville inte diskutera ett eventuellt samband mellan mobilstrålning och cancer. ”Det är en fråga som vi inte talar om här.”

Ett samhälle som inte skyddar sina barn har ingen framtid.

Skribent: Martina Lampero

Svart på vitt – röster och vittnesmål om elöverkänslighet, 2002, av Rigmor Granlund-Lind och John Lind.

Baksidetext: ”Hur blir man elöverkänslig? Vilka är symtomen? Hur blir de elöverkänsliga bemötta av läkare och andra? Vilka är de sociala konsekvenserna? Hjälper elsanering? Kan man bli frisk?

Här kommer många läsare känna igen sig; sin situation på arbetsplatsen, sina farhågor för miljö och hälsa. Vi möter också rent personliga tragedier. Det är ett skakande dokument där elöverkänsliga och andra som kommer i kontakt med fenomenet kommer till tals och som är till nytta både för redan drabbade och dem som kan komma att drabbas i framtiden.”

Boken är ett utomordentligt dokument om brev som den statliga myndigheten, Rådet för arbetslivsforskning, fick från elöverkänsliga sedan man efterlyst deras berättelser om hur de insjuknat och vilka symptom de led av. Rådet hade en hearing år 2000 där en del av brevskrivarna deltog. Rigmor och John räddade breven till eftervärlden – om det inte skett skulle de idag ligga i något arkiv.

5G – Vår strålande framtid eller undergång? Digitaliseringens enorma baksida, 2019, av Gun-Marie Henriksson.

Baksidetext: 5G, AI och Internet of things? Självkörande bilar, mördarrobotar och e-handel med butiksdöd och arbetslöshet som följd? Chip i hjärnan, små cell-antenner i varje gatuhörn och människor som används som försöksdjur? Vad är det vi håller på med? I dag ökar stressen överallt i vårt samhälle, folk går på knäna, barn och ungdomar mår allt sämre psykiskt, spel- och skärmberoendet har krupit långt ner i åldrarna och den artificiella strålningen har skenat utom all kontroll. Vad gör allt detta med oss människor? Nu skallar ropen från forskare, vetenskapsmän, läkare och experter som har undertecknat resolutioner och upprop sedan minst 20 år tillbaka angående hur vår tekniska tidsålder med elektromagnetiska fält och mikrovågor skadar biologiskt liv. Nu är det så allvarligt att man vågar säga det högt: Vi går mot ’en biologisk katastrof’ om vi inte gör halt! Provläs här!

Tål du el?, 2001, av Clas Tegenfeldt, civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik. Boken är dels en värdeneutral faktabok om elektromagnetiska fält och hälsa, dels en praktisk handbok om hur man skapar en bättre elmiljö.

Människan är som alla andra levande varelser beroende av livsnödvändiga elektriska signalsystem. Men vad händer när vi nu använder oss av alltmer elektricitet och elektronik? Vilka biologiska effekter har elektromagnetiska fält och innebär dessa effekter också hälsorisker? Vad vet man om samband mellan kraftledningar och cancer? Vad är elöverkänslighet? Kan man minimera eller helt förebygga de överkänslighetssymptom som så många människor rapporterar om idag? Vad innebär skärmning, jordning och elsanering? Vilka lagar, regler och rekommendationer finns det? E-bok här!