5G

13 LÄKARE I FINLAND KRÄVER ATT 5G STOPPAS

NYTT MEDBORGARINITIATIV 27.5.2020

Skriv under här: www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/6572

”Vi undertecknade läkare kräver att riksdagen vidtar nödvändiga åtgärder för att stoppa införandet av 5G-teknologi i Finland. Dessutom föreslår vi att den nuvarande regeringen börjar utarbeta en ny strålningslagstiftning, som skyddar medborgarna och naturen från de långsiktiga effekterna av den trådlösa teknologins radiofrekvensstrålning. Denna lagstiftning baseras på de biologiska effekterna som forskning har påvisat och på försiktighetsprincipen.”

stop 5g

NAMNINSAMLINGAR MOT 5G

Nu är alla Österbottens namninsamlingar avslutade och inskickade till stads-/kommundirektörerna. Vi är tacksamma över att så många har skrivit under kommunalinitiativen / orosanmälan gällande 5G. Antalet namn per stad/kommun: Jakobstad 74, Pedersöre 68, Larsmo 23, Kronoby 21, Nykarleby 34, Vörå 42, Korsholm 58, Malax 25, Raseborg 108. Hela Finland: finska 4279 + svenska 126. Det är glädjande att vi är så många som önskar att hälsorisker ska utredas före ny teknik tillåts, speciellt då forskning visar hälsorisker redan av nuvarande teknik.

Intervju från Kristinestad med amerikanska forskaren Martin L. Pall

Under hösten 2019 besökte en forskare Finland för att informera om mobilstrålningens effekter på hälsan. Han föreläste i Riksdagen och på Universitetet i Helsingfors, i Tammerfors, Vasa, Närpes och Kristinestad.  I denna 14 minuters filmdel berättar han om åtta olika typer av studier, flera gånger upprepade, som visar att dagens gränsvärden för mobilstrålning inte skyddar hälsan, att bl.a. mäns fertilitet sjunkit som en sten de senaste åren. Martin L. Pall, PhD, är professor emeritus i biokemi och grundläggande medicinsk vetenskap.

Syksyllä 2019 amerikkalainen tutkija vieraili Suomessa kertomassa säteilyn terveysvaikutuksista. Hän luennoi eduskunnassa, Helsingin yliopistolla, Tampereella, Vaasassa ja Närpiössä. 13. lokakuuta hän luennoi Kristiinankaupungissa erityisestä syystä.

Är 5G-nätet säkert?

Ämnet diskuteras med riksdagsledamod Eeva-Johanna Eloranta, professor i epidemiologi Anssi Auvinen och Strålsäkerhetscentralen STUK:s ledande expert Lauri Puranen. Försiktighetsprincipen förespråkas av Eloranta. Hon nämner forskning som visar skador redan av nuvarande mobilstrålning.

Tidigare professor på Strålsäkerhetscentralen, Dariusz Leszczynski, berättar om strålning och verksamheten på STUK.