5G följebrev

Försiktighet med 5G

Vi är tacksamma över att så många har skrivit under kommunalinitiativen / orosanmälan gällande 5G. Antalet namn per stad/kommun: Jakobstad 74, Pedersöre 68, Larsmo 23, Kronoby 21, Nykarleby 34, Vörå 42, Korsholm 58, Malax 25, Raseborg 108. Hela Finlands namninsamling: 3361 finska + 115 svenska. Det är glädjande att vi är så många som önskar att hälsorisker ska utredas före ny teknik tillåts, speciellt då forskning visar hälsorisker redan av nuvarande teknik.

Många nya vetenskapliga publikationer har visat att elektromagnetiska fält (från ex. mobiler, master och WiFi) påverkar levande organismer vid nivåer långt under de flesta internationella och nationella gränsvärden.

Effekterna innefattar:

ökad cancerrisk, cellstress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, förändringar i fortplantningssystemet, försämring av inlärning och minne, neurologiska störningar och negativa effekter på det allmänna välbefinnandet hos människor.

BioInitiative

I internationella Bioinitiative Report om elektromagnetiska fält, sammanfattar 29 kvalificerade forskare mer än 4000 rapporter, varav mer än hälften påvisar biologiska och andra hälsoskador vid strålningsnivåer svagare än nuvarande gränsvärden. Bland vetenskapsmännen i gruppen finns tre tidigare ordförande för det ansedda Bioelectromagnetics Society, bland dem grundaren Carl Blackman. BioInitiativrapporten bygger på artiklar som genomgått referentgranskning. Dessutom publicerades en artikel med resultaten från BioInitiativrapporten 2007, i Pathophysiology år 2009, en allmänt läst och respekterad vetenskapligt tidsskrift.

WHO   

År 2011 bedömde Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC inom WHO att strålningen möjligen kan orsaka cancer (klass 2B). Sedan dess har beläggen för att strålningen från trådlös teknik kan orsaka cancer stärkts. Upprepad forskning visar att strålningen ökar risken för cancer hos människor, kan skada cellernas DNA och orsaka oxidativ stress. Djurförsök visar att tumörtillväxt främjas vid strålningsnivåer långt under de som ett barn exponeras för vid användning av en trådlös dator. Efter år 2011 finns bevis att höja klassificeringen till cancerframkallande (klass 1, högsta risknivå, liksom tobak och asbest).

Gränsvärden

ICNIRP, som föreslår gränsvärden för mobilstrålning, är en sluten förening av forskare som väljer in varandra. Dessa utgör en kartell av personer, av vilka flera har intressekonflikter eftersom de får finansiering av industrin. De har gång på gång avfärdat risker under det egna gränsvärdet. Deras gränsvärdet handlar enbart om att skydda mot kortvarig belastning och mot akuta värmeeffekter. Nio granskande journalister har på sin webbplats Investigate Europe, under rubriken How much is safe?, en bra översikt över kopplingen mellan industrifinansierade personer och organisationer som WHO, ICNIRP, SCENIHR, IARC och SSM.

5G

De första 5G installationerna blir på 3,5 GHz, i framtiden tillkommer 700 MHz och 26 GHz + millimetervågor på 30-300 GHz. Forskare har kalkylerat på hur radiofrekvent strålning absorberas av bin och sett att den största absorberingen sker vid 24 GHz. (Thielens et al 2018)

Ryska studier 1977[1]) visade att 5G-frekvenser efter endast 6 timmar (2,4 GHz) eller 15 timmars (37-60 GHz) exponering ledde till skador i både blod och benmärg. Efter 15 timmar uppkom skador på råttors lever, mjälte, hjärna, hjärta och nerver kroppens enzymer samt cellers och vävnaders ämnesomsättning. Strålningen var inom de gränsvärden som nu tillåts i Norden. Även insekter påverkas. Myror förlorar orienteringsförmågan och honungsbin kan inte hitta hem till bikupan efter att ha varit ute på jakt efter nektar ifall de påverkas av strålning (1 timme 2,4 GHz) från trådlös teknik. Vilka hälsoeffekter kan uppstå när strålningen är mycket längre än 6–15 timmar, t.ex. ett helt år?

5G-signalerna påstås inte kunna tränga djupt in i kroppen och sägs därför vara ofarliga. Men det påståendet stämmer inte. Dels är huden vårt största sinnesorgan och ögonen är oskyddade. Dels har israeliska forskare redan visat att höga frekvenser av 5G nära millimeterområdet kan tränga in i kroppen via hudens svettkörtlar, och ukrainska forskare har visat effekter av millimetervågor på inre organ via akupunkturpunkter.

Tekniken bakom 5G är helt annorlunda än all tidigare teknik. Man använder riktade strålar (beamforming) som följer användaren, ex. 5G-telefon eller självkörande bil. Varje 5G-telefon har 16 antenner istället för bara en. Istället för att en vid sektor träffas av strålning används här en aktiv antennteknik med styrbara strålar som fokuseras på mottagaren (man kan jämföra med laser). I en 5G-basstation kan det vara 512 antenner. 5G har kort räckvidd: 20-150 meter. Det innebär mångfalt fler basstationer – samtliga med batteriback-up. Allt detta kommer att innebära en oerhörd åtgång av råvaror och energi, och mängder av batterisopor. Som måste tas om hand.

5G kan öka nätverkens totala energiförbrukning med nästan 200 % de kommande åren, enligt en rapport i It Ops Times.

En 5G-basstation förväntas generellt förbruka ungefär tre gånger så mycket kraft som en 4G-basstation. Och fler 5G-basstationer krävs för att täcka samma area. Detta enligt IEEE Spectrums artikel 5G’s Waveform Is a Battery Vampire.

Den trådbundna tekniken är tryggare, stabilare, snabbare och minskar risken för intrång av hackers, samt ett betydligt hållbarare och miljövänligare val än den trådlösa tekniken.

Martina Lampero

Pedersöre, 12.4.2020

__________________________________________________________

Referenser:

[1]) Obukhan s. 7–10, Zalybovskaya, s. 57–61, i USA översatta till engelska

5G seminarium med forskare Lennart Hardell, Mikko Ahonen och Igor Belyaev.

Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102). Miller AB, 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3019693

Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation. Carlberg M & Hardell L. 2017 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28401165/

Det finns flera studier om skadliga effekter på bin av elektromagnetiska fält. Hallman et al 2017, Sagioglou et al. 2016, Panagolpoulos 2010, Cammaerts et al 2012/2014, A.Lázaro et al 2016, Sharma et Kumar 2010. https://www.vagbrytaren.org/insektsdoden2-debattartikel.pdf

5G

State of knowledge on biological effects at 40–60 GHz. Le Drain 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631070513000480

5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications. Russell 2018. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300161

Svettkörtlar i huden kan vara antenner för 5G signalen. Human skin as arrays of helical antennas in the millimeter and submillimeter wave range. Feldman 2008. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18517913

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Yuri-Feldman-and-Paul-Ben-Ishai-Abstract.pdf

The human skin as a sub-THz receiver – Does 5G pose a danger to it or not? Betzalel 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29459303

Bakterier. Millimeter waves or extremely high frequency electromagnetic fields in the environment: what are their effects on bacteria? Soghomoyan 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27087527

Antibiotikaresistens? Towards 5G communication systems: Are there health implications? Di Ciaula A 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29402696

“RF have been shown to modify the concentrations of the radical O2, H2O2 and cancer cell growth rates.” Role of radical pairs and feedback in weak radio frequency field effects on biological systems. Frank Barnes 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29438901

“Overall, the epidemiological studies on excess risk for HL and other cancers together with brain tumors in cellphone users and experimental studies on RFR and carcinogenicity make a coherent case for a cause-effect relationship and classifying RFR exposure as a human carcinogen (IARC group 1).” Radio frequency radiation-related cancer: assessing causation in the occupational/military setting. Peleg 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29433020

Redan tre referentgranskade dokument visar skador av mobilbasstationer på vilda djur, växter, fåglar och bin.

  1. Cucurachiet et al., 2012. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519
  2. Balmori, 2009: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463
  3. Sivani & Sudarsanam, 2012. http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_4_2012/Vol4_4_202-216_BM-8.pdf

+

http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/final_mobile_towers_report.pdf0

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130